Es denomina protecció contra incendis al conjunt de mesures que es disposen en els edificis per protegir-los contra l’acció del foc. La seva finalitat és salvar vides humanes i minimitzar les pèrdues econòmiques produïdes pel foc. Les mesures fonamentals contra incendis poden classificar-se en dos tipus:

Mesures passives

Es tracta de les mesures que afecten al projecte o a la construcció de l’edifici, en primer lloc facilitant l’evacuació dels usuaris en cas d’incendi, i en segon lloc retardant i confinant l’acció del foc per a que no s’estengui amb rapidesa. MESSEGUR disposa de diferents dispositius per tal d’ajustar-se als projectes dels seus clients.

- Ignifugació d’estructures
- Revestiment d’instal·lacions
- Sectoritzacions
- Portes talla-focs

Mesures actives

Són les que es manifesten en les instal·lacions per l’extinció d’incendis. A MESSEGUR tenim una amplia varietat per garantir al màxim la protecció de la seva llar o negoci.

- Dispositius automàtics de detecció
- Dispositius manuals d’alarma
- Sistemes d’abastiment d’aigua
- Sistemes d’hidrants exteriors
- Extintors
- Boques d’incendi equipades (BIE’s)
- Sistemes de columna seca
- Sistemes d’extinció per ruixadors
- Sistemes d’extinció per escuma
- Sistemes fixes d’extinció per pols
- Sistemes d’extinció per agents gasosos